• Omgevingswerken

• Grond- en afbraakwerken

• Plaatsen van L-elementen

• Aanleg van gescheiden riolering

• Plaatsen van waterputten tot 20.000L

• Leveren van teelaarde, aanvulgrond en compost